Од недеље одржаће се састанак Организационог одбора Руже