Монографија фотографија Будински представљена је у Замку

Црвена ружа
30. јуна 2022.
Ове године на Пупчету осам нових композиција и нови део те манифестације
2. јула 2022.