Црвена ружа – ретроспектива народних песама 15.08.2021. год.