РНТ “Петар Ризнич Ђађа“ Руски Крстур “Метаморфози“ 03.12.2022. год.