По конєц мая отворени поволанки за „Ружу” и „Пупче”

„Ружаˮ будзе два днї у авґусту, а буду и „Одгуки ровнїниˮ
19. май 2021.
Знята представа „Сон шмишного чловека“
4. юн 2021.