Нєшка на Мемориялє премиєра представи „Ениґма Дядяˮ

Отримане Стретнуце рецитаторох „Михайло Зазуляк”
15. новембер 2021.
„Ениґма Дядяˮ пред полну салу Дома култури
22. новембер 2021.