На пияток премиєра представи за дзеци „Мешацово слизи”

Вчера одбавена дзецинска представа о еколоґиї
3. децембер 2021.
Виведзена дзецинска представа „Мешачково слизиˮ
11. децембер 2021.