На пияток премиєра представи за дзеци „Мешацово слизи”