Виведзена дзецинска представа „Мешачково слизиˮ

На пияток премиєра представи за дзеци „Мешацово слизи”
8. децембер 2021.
Нєшка Крачунско-гуманитарни концерт „Нашим дзецом”
18. децембер 2021.