Нєшка Крачунско-гуманитарни концерт „Нашим дзецом”

Виведзена дзецинска представа „Мешачково слизиˮ
11. децембер 2021.
Шветочно и радосно на Крачунско-гуманитарним концерту
20. децембер 2021.