На пияток у Керестуре будзе означени Дзень Руснацох

Шветочно и радосно на Крачунско-гуманитарним концерту
20. децембер 2021.
Зоз пригодну програму означене Националне швето
22. януар 2022.