На пияток почина XXIX „Костельникова єшень”
14. новембер 2022.
На Мемориялу виведзена представа „Меркуй жени”
5. децембер 2022.