На Мемориялу виведзена представа „Меркуй жени”

На соботу почина Драмски мемориял
29. новембер 2022.
Премиєра „Mетаморфози” и перша представа на „Mемориялє”
5. децембер 2022.