Знята представа „Сон шмишного чловека“

По конєц мая отворени поволанки за „Ружу” и „Пупче”
25. май 2021.
По нєдзелї будзе схадзка Орґанизацийного одбору Ружи
25. юн 2021.