Финансирање се врши из Буџета општине Кула.

Из Буџета републике Србије и АП Војводине финансира се по пројекту.

Део средстава се добија од спонзора, донатора и из властитих прихода.