Преглед ангажованих аматера по секцијама

1.Драмски студио ''АРТ'' (омлдина и деца)
2.Хорска секција (одрасли и деца)
3.Рецитаторска секција (омладина и деца)
4.Оркестри (одрасли, омладина и деца) - Велики тамбуршки оркестар, Велики народни оркестар и Фестивалски велики забавни оркестар
5.Фолклор (одрасли и омладина и деца) - ветерани, Извођачки фолклорни ансамбл и четири дечије групе
6.Групе певача (одрасли, омадина и деца) - мушка певачка група, женска певачка група и омладинска певачка група