27. “Костаљникова јесен“ – књиге за децу
15. децембра 2020.
Јавни конкурс за избор и именовање директора Дома културе Руски Крстур
17. децембра 2020.