Одржан 58. Фестивал аматерских театралних друштава Војводине
2. јуна 2022.
Ружа ће бити само два дана
17. јуна 2022.