Познат је датум и концепција Фестивала русинске културе ,,Црвена ружа“

Обе представе су се пласирале на Зонску смотру
13. априла 2023.
Дечији фестивал у Сенти
26. априла 2023.