Познат је датум и концепција Фестивала русинске културе ,,Црвена ружа“