Дом културе Руски Крстур после кише и невремена, 2023. год.