Јубиларни 20. Фестивал (ждриловго) певања ‘’Нека се не заборави’’

16. Фестивал „Мелодије Руског двора“
31. јула 2023.
Позоришна радионица “Шта пожелим, то могу да будем“
5. септембра 2023.