62. Општинска смотра музичко-фолклорног стваралаштва Руски Крстур 14.05.2023. год.