МНРО “Плава птица“ “Царево ново одело“ 09.12.2022. год.