Русински културни центар Нови Сад „Почетак“ 10.12.2022. год.