Самостална продукција Саше Паљенкаша “Бал“ 07.12.2022. год.