“Сан смешног човека“ (по тексту Ф. М. Достојевског, у режији Владимира Нађа Ачима, извођење Мирослав Малацко, у питању је монодрама) 18.10.2020. год.