Словачки војвођански театар “Тестостерон“ 11.12.2022. год.