Старија група Студио “Арт“ „Слуге“ 09.12.2022. год.