Видео пројекција представе-комедије “Кинг конг“ Едгара Валса, режија Цвјетин Аничић, РНТ “Петро Ризнич Ђађа“ сеyона 2007/2008. – 15.10.2020. год.